Avtale om utleie av feriehus på Hvaler i Norge (versjon 01/23)Denne avtalen om utleie av feriehus (heretter referert til som "Avtalen") er inngått mellom Løkken Gård AS (heretter referert til som "Utleier") og [Navn på leietaker i ordrebekreftelsen] (heretter referert til som "Leietaker") på datoen i ordrebekreftelsen.

Feriehusets beskrivelse:
a. Adresse: Løkken Gård, Vauerveien 197, 1684 Vesterøy, Norge
b. Beskrivelse av feriehuset: Hovedhus med 3 soverom og 7-10 sengeplasser. Anneks med 2 soverom og 4 sengeplasser. Hvilken boliger som leies fremkommer i ordrebekreftelsen, samt andre leieobjekter eller tjenester.

Leieperioden:
a. Leieperioden er angitt i ordrebekreftelsen.
b. Leietaker forplikter seg til å overholde de avtalte datoene for ankomst og avreise.

Betalingsbetingelser:
a. Leietaker forplikter seg til å betale totalt [Beløp] innen [Dato] som leie for hele leieperioden.
b. Depositum: Leietaker skal også betale et depositum på [Beløp] innen [Dato]. Depositumet vil bli returnert til Leietaker innen [Antall dager] etter at leieperioden er avsluttet, forutsatt at ingen skader er påført eiendommen.

Avbestilling:
a. Hvis Leietaker ønsker å avbestille reservasjonen, må det skje skriftlig og sendes til Utleier på support@lokkengard.com. Avbestillingen vil bli underlagt følgende betingelser:

Hvis avbestillingen skjer 30 dager eller mer før avtalt ankomstdato, vil 50% av leiebeløpet bli refundert til Leietaker.
Hvis avbestillingen skjer mindre enn 21 dager før avtalt ankomstdato, vil ingen refusjon bli gitt.
b. Utleier forbeholder seg retten til å avbryte reservasjonen før ankomst i tilfelle uforutsette omstendigheter, inkludert, men ikke begrenset til, skade på eiendommen eller force majeure. I slike tilfeller vil Utleier refundere det totale beløpet som allerede er betalt av Leietaker.
Leietakers plikter:
a. Leietaker forplikter seg til å behandle feriehuset og eiendommen med forsiktighet og respekt.
b. Leietaker er ansvarlig for eventuelle skader forårsaket av dem eller deres gjester under leieperioden og skal erstatte Utleier for kostnadene knyttet til reparasjon eller erstatning.
c. Leietaker skal respektere eventuelle regler og forskrifter som gjelder for eiendommen og nabolaget.

Utleiers plikter:
a. Utleier skal sørge for at feriehuset og dets fasiliteter er i forsvarlig stand ved ankomst.
b. Utleier skal være tilgjengelig for å svare på eventuelle spørsmål eller bekymringer fra Leietaker under leieperioden.

Tvister:
a. Enhver tvist eller uenighet som oppstår som følge av denne Avtalen, skal søkes løst gjennom forhandlinger mellom partene.
b. Dersom partene ikke klarer å løse tvisten gjennom forhandlinger, skal den bringes inn for domstolene i Fredrikstad tingrett.

Hele Avtalen:
a. Denne Avtalen utgjør hele avtalen mellom partene og erstatter eventuelle tidligere skriftlige eller muntlige avtaler eller forståelser.
b. Eventuelle endringer eller tillegg til denne Avtalen må være skriftlige og signert av begge parter.

Ved å signere nedenfor bekrefter partene at de har lest, forstått og akseptert vilkårene i denne avtalen.

Løkken Gård AS : Dato og signaturer skjer i ordrebekreftelse.

[Navn på leietaker]: Dato og signaturer skjer i ordrebekreftelse. Innbetaling er å regne som signatur.