Biene og deres rolle i naturen

En historisk reise til mennskets forhold til bier

I vårt mål for å bygge opp Løkken gård i mest mulig harmoni med naturen er det flere ting man må tenke på. Alt naturen har å by på av bioliv henger sammen på en eller annen måte. Et godt eksempel er at hvis et tre faller i skogen, vil insekter og sopp få en matkilde. Over tid vil dette bryte ned og komposteres tilbake i jorda hvor det blir omdannet til tilgjengelig næring for de andre trærne og det naturlige økosystemet.

Vår oppgave er å ta inspirasjon fra dette og å forsterke vårt lokale økosystem. Gjør vi dette riktig, vil naturen belønne oss med sunnere, mer bærekraftige og miljøvennligere sluttprodukter.

En av våre måter å forsterke vårt økosystem på, er å bruke av bier; frukt- og bærbondens beste venn.

Den tidligste dokumenterte bruken av bier finner vi på et grottemaleri i Spania for 8000 år siden. På dette stadiet hadde ikke menneskene domestisert biene, så de tidligste biejegerne måtte klatre opp i høye trær og bli stukket ufattelige mange ganger for å utvinne den naturlige honningen.

Egypterne er som med mye annet den første dokumenterte sivilisasjonen som klarte å domestisere biene. De utviklet flere nye teknikker for å utvinne så mye honning som mulig. Det skulle fortsatt ta noen tusen år før vi mennesker skulle oppdage den ekstremt viktige rollen som bier har for pollinering og bruksområdene innenfor agrikultur, men egypterne var inne på noe.

En av teknikkene egypterne utviklet, var å frakte biene sine langs elvene, der de fulgte sesongene og varmere vær for å finne nye trekkområder for biene. Når et område var tømt og blomstene begynte å dø av, flyttet de seg videre oppover elven til nye områder.

Disse tradisjonene spredte seg utover store deler av verden over tid, og nye teknikker og forståelse for biene utviklet seg gjennom det.

Det var ikke før på midten av 1700-tallet at vi innså hvor gode pollinatorer biene var, og i 1750 finner vi den første dokumenterte bruken av bier for pollinering. Dette nye bruksområdet ved birøkt ble ikke utnyttet i særlig stor grad, og det var først mot slutten av 1800-tallet at man begynte å nyttiggjøre seg bienes fulle potensial.

Som dere sikkert vet, produserer biene et av våre sunneste sukkeralternativer. Biene har to matkilder; nektar og pollen. Dette samler biene inn mens de flyr fra blomst til blomst til de ikke klarer å bære mer, og flyr så tilbake til kuben for å losse innhøstingen sin. En arbeiderbie kan besøke opp til 1500 blomster per dag! Det er nøyaktig denne mekanismen som vil hjelpe oss. Når biene er fulle av pollen og flytter seg fra blomst til blomst, hjelper de til med å pollinere, eller befrukte, blomster på for eksempel epletrær.

Det var dette prinsippet som fikk danskene til å begynne med å leie ut bikubene sine til fruktgårder på 1930-tallet. Denne tradisjonen spredte seg raskt over hele verden, og er et av de mest populære moderne metodene i større kommersiell birøkt.

Dette er en av de mange positive fordelene med å bruke bier til å støtte økosystemet på. Frukt- og bærplanter som er blitt bestøvet av bier, vil både få større frukt og produsere mer, samtidig som man får et helt fantastisk bi-produkt; honning.


Marihøna
Og deres viktige rolle i naturen