Vårt Team

Daglig leder Trond Aaslid har det overordnede ansvaret for arealer, bygninger og investeringer. Drifts- og fagleder Axel Høydalsnes har ansvaret for fruktproduksjon, produktutvikling og salg. Controller Tine Brandsrød har ansvaret for økonomien og delansvar for salg. Øvrige ressurser leies inn etter behov fra søsterselskapet Safe Management AS.